J. Gran

Om oss

J. Gran & Co. AS er et skipsmeglerfirma med lange tradisjoner og bred kompetanse. Firmaet startet opp allerede i 1919. Siden den gang har firmaet vært en aktiv medspiller for rederier og verft, med et stort kontaktnett i bransjen. Virksomheten er i dag konsentrert om kjøp, salg og kontrahering av skip.

Service og oppfølging

Det finnes ingen typisk handel. Hver kjøps-, salgs- og kontraheringsprosess er forskjellig. Fra en prosess starter, gjenstår det en lang rekke telefoner, e-poster, telefakser, kontraktsforslag og forhandlinger før handelen er gjennomført.

Med oss som samarbeidspartner er du trygg, både som kjøper og selger. Vi koordinerer bud og motbud. Vi sørger for faste avtaler på pris, oppgjørsform, leveringstid og ansvar for kjøper og selger. Vi arrangerer inspeksjoner, ser til at alle papirer er i orden, og utferdiger kontrakter mellom partene.

I det hele tatt - vi holder i trådene fra prosessen starter til den er avsluttet.

Vi jobber, i hovedsak, etter "no cure, no pay" - prinsippet. All informasjon vi mottar blir selvsagt behandlet konfidensielt.